Prekių katalogas

Saugus ir taisyklingas žvakių deginimas

Saugus ir taisyklingas žvakių deginimas

Žvakių saugumas ir taisyklingas jų deginimas yra vienas svarbiausių prevencinių veiksnių, siekiant užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams.

Saugus žvakės deginimas

Deginant žvakes BŪTINA laikytis šių saugos taisyklių:
• Nestatyti žvakių greta lengvai užsiliepsnojančių daiktų.
• Nepalikti degančios žvakės be priežiūros. Prieš išeinant iš patalpos užgesinti žvakes ir įsitikinti, kad knatas nesmilksta.
• Laikyti žvakes vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
• Žvakes deginti išvėdintoje, bet be skersvėjų patalpoje. Taip galima išvengti nelygaus degimo, suodžių ar vaško varvėjimo. Skersvėjai pavojingi, nes gali nupūsti liepsnos kibirkštį ir sukelti gaisrą.
• Žvakes deginti ant stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus.
• Į tirpstantį vašką nemesti nudegusio knato, degtukų ir pan.
• Nedeginti žvakių šalia galinčių užsiliepsnoti daiktų: užuolaidų, kilimo, knygų ir kitų daiktų.Laikyti degančias žvakes atokiau nuo judančių žmonių, kadangi neapdairiai pasilenkus ar papūtus vėjui gali užsidegti drabužiai ar plaukai.
• Neliesti ir nenešioti degančios žvakės.
• Neleisti liepsnai siekti indo kraštų - jis gali sutrūkti. Nedeginti žvakės įskilusiame ar kitaip pažeistame inde.
• Deginant daugiau nei vieną žvakę, palikti bent 10 cm tarpą tarp dviejų žvakių. Dėl karščio nuo vienos žvakės liepsnos gali susidaryti kylančio oro srovelė ir greta esanti žvakė ims nelygiai degti, gali pradėti tirpti kitos žvakės sienelės.
• Žvakes geriausia užgesinti ne užpučiant, o specialiu gaubtuvėliu, kadangi pučiant vaškas gali išsilieti.

Taisyklingas sojų vaško žvakių deginimas

• Esant būtinybei nuo žvakės nuimkite dekoratyvines detales.
• Prieš uždegant žvakę, nukirpti dagtį iki 1,5 cm
• Žvakės liepsna turi būti ne didesnė nei 1-1,5 cm. Kai dagtis per ilgas ar pakrypęs, degimas būna nelygus, o vaškas teka. Jei liepsna dėl per ilgo knato „išaugo“ per didelė, žvakės knatą patrumpinti žirklėmis.
• Jei ant dagčio galiuko susidarė „kepurėlė“, ją nukirpti. Tai natūralus reiškinys sojų vaško žvakėse.
• Pirmą kartą uždegus žvakę leiskite tirpstančio vaško „baseinėliui“ pasiekti indelio sieneles, kad išvengtumėte „tunelio“ susidarymo.
• Jei pastebėjote, kad liepsna labiau krypsta į vieną pusę, užgesinę žvakę, bet vaškui dar nesustingus, kokiu nors daiktu pakreipkite knatą į priešingą pusę.
• Nerekomenduojama žvakę deginti ilgiau nei 4 val. Geriau žvakę užgesinti, leisti atvėsti ir prieš uždegant vėl patrumpinti knatą.
• Prieš uždegdami žvakę dar kartą, leiskite ištirpusiam vaškui sukietėti.